user_mobilelogo

Aan de Hamseweg 9 in Hooge Zwaluwe stond een vervallen koewachtershuisje. Het huisje heeft jaren leeggestaan en staat als monument op de gemeentelijke monumentenlijst. Het pand wordt vaak griendschuur genoemd maar in werkelijkheid is het een voormalige koewachterswoning.

Het huisje ligt aan het natuurgebied Gat van den Ham en vlakbij de Biesbosch. Het Gat van den Ham is een kreek ten oosten van Lage Zwaluwe die behoort tot een systeem dat ontstaan is tijdens de Sint-Elisabethsvloed van 1421, en ontwikkelde zich analoog aan de huidige Biesbosch. Na 1954 kwam het gebied Gat van den Ham door de aanleg van de nieuwe zeedijk langs de Amer binnendijks te liggen.
Door de herinrichting van het gebied Gat van den Ham is deze plek grotendeels een gelijkenis van de natuur in de Biesbosch zelf. Het krekengebied Gat van den Ham grenst aan de Amer en het nationaal Park De Biesbosch. De Biesbosch staat onder invloed van een beperkt zoet getij met een getijdenslag van ongeveer 20cm. Het Gat van den Ham heeft een belangrijke functie voor broedvolges en foerageergebied voor weidevogels.
 
Sinds 2009 staat de Zwaluwse Haven via de Amersluis in open verbinding met de Amer, waardoor ook op de Haven weer sprake is van getijdeninvloed. Rondom de Haven en Vloedspui zijn kaden aanwezig. De (zoete) getijdendynamiek zorgt voor geschikte kraamkamers en opgroeiplekken voor riviervissoorten (als elft en fint) en een geschikt leefgebeid voor intergetijdensoorten zoals het getijdenslakje en de spindotter. In de kreken wordt geen brakke kwel waargenomen en het oppervlaktewater is zoet. Het poldergebied is grotendeels in gebruik voor akkerbouw. Her en der over het gebied verspreid is grasland aanwezig.

Impressie geschiedenis

slideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenisslideshow-geschiedenis

Ervaringen

Welkom op onze website over het Biesbosch huisje! Graag horen wij van u hoe uw bezoek is bevallen! Om onszelf te verbeteren en andere gasten een goed beeld te kunnen geven is alle terugkoppeling...

Gertjan & Elly van Oorschot
Feb 23, 2015

Contact gegevens

Gertjan & Elly van Oorschot
Oud Drimmelen 12
4924EK Drimmelen

Mob: 06-24763721

http://www.ouddrimmelen.nl

Stuur ons een bericht